Priserne på huse er 3,4 % højere end for et år siden, mens priserne på ejerlejligheder i samme periode er steget med 8,1 %. Det viser tal for de gennemsnitlige boligpriser i Boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal 2016, som Realkreditrådet netop har offentliggjort.

Priserne på huse er 3,4 % højere end for et år siden, mens priserne på ejerlejligheder i samme periode er steget med 8,1 %. Det viser tal for de gennemsnitlige boligpriser i Boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal 2016, som Realkreditrådet netop har offentliggjort.
”Huspriserne er på landsplan højere end for et år siden, og der er fremgang flere og flere steder", siger Mira Lie Nielsen, chefanalytiker og boligøkonom i Nykredit.

Udviklingen dækker i vid udstrækning over stigende boligpriser i og omkring de største byer, mens der i forholdsvis tyndt befolkede områder fortsat er uændrede priser. Hovedstadsområdet er i front, men boligpriserne er bl.a. også øget markant i og omkring Aalborg, hvor især ejelejlighedsmarkedet er blevet meget varmt.

”Huspriserne er på landsplan højere end for et år siden, og der er fremgang flere og flere steder, men der er dog til stadighed store forskelle på tværs af landet. Det er prisen på boliger i og omkring de største byer, som trækker fremgangen, og generelt jo længere væk fra en større by, jo mindre gunstig ser udviklingen ud. Vi efterspørger boliger i byområder tæt på job, skoler, take-away og fritidsaktiviteter, og derfor deles boligmarkedet groft optegnet i fremgang og stilstand,” siger Mira Lie Nielsen, chefanalytiker og boligøkonom i Nykredit.

Prisstigningerne på ejerlejligheder fortsætter, men er modereret i 2016
Der er blandt flere udtrykt bekymring for en overophedning af særligt det københavnske ejerlejlighedsmarked, hvor man i 2015 kunne iagttage årlige prisstigninger på over 13%. Prisen på en ejerlejlighed i Købehavn er det seneste år øget knap 9 %, og dermed fortsætter den årlige prisstigningstakt med at falde.

”Den årlige prisstigningstakst for ejerlejligheder i København er aftaget, men fortsat meget høj. Aftagende fart på priserne i netop Købehavn er en kærkommen udvikling, da de seneste års voldsomme prisstigninger er uholdbare i længden. Den lidt lavere fart er tegn på, at niveauet har nået et leje hvor færre kan være med, og indikerer samtidig at effekten af de nye skrappere krav til boligkøberne i vækstområder kan være begyndt at påvirke prisudviklingen,” siger Mira Lie Nielsen.

Fremadrettet kan usikkerhed omkring boligskat påvirke prisudviklingen i nogle områder
Der er lige nu stor usikkerhed og fokus på fremtidens boligbeskatning, vurderingssystem og satser for rentefradraget, som selvfølgelig er noget der interesserer boligejerne, da det jo i høj grad kan komme til at påvirke deres daglige økonomi. Uvished er generelt ikke, og heller ikke i dette tilfælde, godt for økonomisk aktivitet, og uvisheden omkring boligbeskatning og rentefradraget kan få nogle boligejere til at sætte jagten på drømmehuset på standby indtil der er mere klarhed omkring den fremtidige boligbeskatning.

”Vi kan ikke se bort fra, at den nuværende uvished omkring fremtidens boligbeskatning samt debat om en eventuel nedsættelse af rentefradragsretten kunne være med til at tage top af handelsaktiviteten og dermed holde prisudviklingen i snor, siger Mira Lie Nielsen.

”Når det er sagt, så er den underliggende trend med prisstigninger og øget aktivitet på boligmarkedet stærk og en mulig tilbageholdenhed med købsbeslutning vil formentlig være ret centeret i de dyreste områder, da boligomkostningerne i netop de områder fylder relativt meget i husholdningsbudgettet. Derfor vil ændringer i den nuværende beskatning og andre skatteregler umiddelbart få størst betydning der,” siger Mira Lie Nielsen.

Flere nyheder

De danske huspriser er de seneste to måneder ikke set højere siden 2010. Men der er ikke mange huse at købe på... Læs mere!

Udbuddet af møbler, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er stærkt stigende. Læs mere!

Sommerferien er overstået og snart begynder rekordmange unge på en videregående uddannelse. Læs mere!

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A... Læs mere!

Bæredygtighed er andet og mere end et modefænomen i byggeriet af nye boliger. Læs mere!

På renoveringen af Lundevænget i København gav mødet med det murede byggeri så store udfordringer, at samarbej... Læs mere!

Bæredygtighed er mere aktuelt, end nogensinde før. På Folkemødet, som løb af stablen i sidste uge, var verdens... Læs mere!

Helt ren luft i køkken og bolig med Thermex Le Mans II emfang og Plasmex filter-teknologi. Læs mere!

Prisstigningerne på ejerlejligheder har længe trukket fra prisstigningerne på villaer og rækkehuse, men i 2018... Læs mere!

Få ekstra rum med nye kvalitetsløsninger til gæster, hønsehold og alle redskaberne. Læs mere!