Priserne på både ejerlejligheder og huse steg i juni, det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.

Priserne på både ejerlejligheder og huse steg i juni, det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.
Boligerne i København stiger med mere end 10 pct. årligt.

Huspriserne steg med 1,0 pct. i forhold til maj måned og ejerlejlighedspriserne steg med 0,3 pct. Ser man over en lidt længere periode, så har priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse dog ligget nogenlunde stabilt de seneste tre måneder efter en markant stigning i starten af året. Over det seneste år er prisen på enfamiliehuse steget 4,5 pct. og 7,0 pct. for lejligheder. Det er mere end både lønningerne og forbrugerpriserne er steget. Det siger Signe Roed-Frederiksen, Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank

- Ser man på aktiviteten på boligmarkedet er der fortsat godt gang i salget. Det er særligt salget af enfamiliehuse der er steget over det seneste år og vi nærmer os aktivitetsniveauet fra før finanskrisen satte ind. For ejerlejligheder ligger aktiviteten højt og har gjort det i snart tre år, men antallet af salg har ligget stort set uændret over det seneste år.

Fremgangen på boligmarkedet er drevet af kombinationen af ekstremt lave renter, stigende realløn og fremgang i beskæftigelsen. Når boligprisstigningerne spreder sig fra de store byer og ud i landet, som det er tilfældet i øjeblikket, løfter det danskernes boligformuer og det er godt nyt for det private forbrug, boliginvesteringerne og væksten herhjemme.

Opbremsning i de store byer er måske på vej

Der er ingen tvivl om, at det går rigtigt stærkt på boligmarkedet i de store byer, særligt København og Århus. Vi ligger med årlige prisstigninger på mere end 10 pct. i København og omkring 6 pct. i Århus.

- Når prisudviklingen går så stærkt øger det risikoen for spekulativ adfærd og bobledannelser. For at imødegå denne risiko kom Erhvervsministeriet med en henstilling, der per 1. oktober skærper kravene til kreditinstitutternes långivning til boligkøb i København og Århus. Da dagens tal er for juni, er det for tidligt at sige om stramningerne vil dæmpe prisstigningerne – men det er værd at holde øje med i de kommende måneder, siger Signe Roed-Frederiksen.

Flere nyheder

De danske huspriser er de seneste to måneder ikke set højere siden 2010. Men der er ikke mange huse at købe på... Læs mere!

Udbuddet af møbler, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er stærkt stigende. Læs mere!

Sommerferien er overstået og snart begynder rekordmange unge på en videregående uddannelse. Læs mere!

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A... Læs mere!

Bæredygtighed er andet og mere end et modefænomen i byggeriet af nye boliger. Læs mere!

På renoveringen af Lundevænget i København gav mødet med det murede byggeri så store udfordringer, at samarbej... Læs mere!

Bæredygtighed er mere aktuelt, end nogensinde før. På Folkemødet, som løb af stablen i sidste uge, var verdens... Læs mere!

Helt ren luft i køkken og bolig med Thermex Le Mans II emfang og Plasmex filter-teknologi. Læs mere!

Prisstigningerne på ejerlejligheder har længe trukket fra prisstigningerne på villaer og rækkehuse, men i 2018... Læs mere!

Få ekstra rum med nye kvalitetsløsninger til gæster, hønsehold og alle redskaberne. Læs mere!