Prognose: Boligprisstigningerne taber fart, men priser på ejerlejligheder og i storbyområder løber fortsat meget stærkt

Prognose: Boligprisstigningerne taber fart, men priser på ejerlejligheder og i storbyområder løber fortsat meget stærkt
Priser på huse og lejligheder vil stige de kommende år, men farten på stigningerne aftager markant i sammenligning med 2015.

En kombination af fortsat lave renter og øget beskæftigelse vil betyde en positiv boligprisudvikling for huse og lejligheder, men prisstigningerne vil ikke være så høje som i 2015. Priserne i storbyerne forventes at stige mest, mens boligpriserne i visse landdistrikter og små byer i bedste fald står stille. Høje priser i storbyerne forplanter sig stille og roligt til de nærliggende byer og områder

Priser på huse og lejligheder vil stige de kommende år, men farten på stigningerne aftager markant i sammenligning med 2015. Det viser en ny boligprisprognose, som Nykredit har udarbejdet. Prognosen peger på en boligprisstigning for huse på 2,2 % i 2016 for landet som helhed, mens 2017 og 2018 på landsplan vil byde på prisstigninger på hhv. 2,3 % og 1,5 %.

2,2 % stigning i 2016 svarer til en værdistigning på 39.000 kr. for et dansk gennemsnits hus på 145 m2. 145 m2 hus i Købehavn ventes at stige med 225.000 kr., mens tilsvarende hus på Fyn ventes at øge sin værdi med 8.700 kr. Forskellen fra kommune til kommune kan dog blive endnu mere udtalt, fordi boligprisstigningerne i omkring de største byer forventes at overstige 3 %, mens prisudviklingen i visse yderkommuner og landdistrikter vil være meget lav eller decideret negativ.

Priserne på ejerlejligheder stiger mere end huse de kommende år, og i 2016 ventes de største stigninger i Aalborg. Der er stor tilflytning til Aalborg, og samtidig er der blot 8.200 privatejede ejerlejligheder i Aalborg. Prisniveauet er dog fortsat omtrent det halve i Aalborg og Odense i forhold til Købehavn.

Vi forventer, at priserne på ejerlejligheder løber hurtigere end huspriserne. Der er et begrænset udbud og markant stigende efterspørgsel som følge af, at de større byer vokser. Der er ca. 170.000 privatejede ejerlejligheder i Danmark, og ca. 1,2 mio. parcel- og rækkehuse.

Der er grund til at være særligt opmærksom
I København by steg priserne på ejerlejligheder 13 % i 2015, og er i gennemsnit steget mere end 10 % årligt de seneste tre år. Historisk lave renter og et begrænset udbud af ejerboliger koblet med stor efterspørgsel har skabt de høje prisstigninger, men prisstigninger i det leje er uholdbare i længden, da fundamentale faktorer, som indkomst og beskæftigelse, ikke øges i samme omfang. Desuden øger høje prisstigninger risikoen for spekulativ adfærd og dermed boble-dannelse.

Der er ikke meget i hverken sol, måne eller stjerne som peger på andet end fortsat opadgående ejerlejlighedspriser, men stigende boligpriser er ikke en naturlov.

Det er vigtigt at vi som boligejere holder for øje, at selv om renterne forbliver lave, kan det ikke udelukkes, at priserne i en periode vil stå stille eller falde – også uden at der er tale om en boble, der brister, og uden at det nødvendigvis er tegn på en ny krise i dansk økonomi, der har betydning for jobsikkerhed eller andet, der kunne ændre vores normale adfærd, og dermed påvirke den samfundsøkonomiske udvikling i negativ retning.

 
Flere nyheder

De danske huspriser er de seneste to måneder ikke set højere siden 2010. Men der er ikke mange huse at købe på... Læs mere!

Udbuddet af møbler, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er stærkt stigende. Læs mere!

Sommerferien er overstået og snart begynder rekordmange unge på en videregående uddannelse. Læs mere!

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A... Læs mere!

Bæredygtighed er andet og mere end et modefænomen i byggeriet af nye boliger. Læs mere!

På renoveringen af Lundevænget i København gav mødet med det murede byggeri så store udfordringer, at samarbej... Læs mere!

Bæredygtighed er mere aktuelt, end nogensinde før. På Folkemødet, som løb af stablen i sidste uge, var verdens... Læs mere!

Helt ren luft i køkken og bolig med Thermex Le Mans II emfang og Plasmex filter-teknologi. Læs mere!

Prisstigningerne på ejerlejligheder har længe trukket fra prisstigningerne på villaer og rækkehuse, men i 2018... Læs mere!

Få ekstra rum med nye kvalitetsløsninger til gæster, hønsehold og alle redskaberne. Læs mere!