Regn, skybrud og oversvømmelser i Danmark viser igen, at der er brug for at se på, hvordan vores byer skal kunne klare klimaændringerne. Arkitema Architects har derfor udviklet et nyt spil, der inddrager byens borgere i arbejdet med at udvikle København til en skybrudssikker by.

Regn, skybrud og oversvømmelser i Danmark viser igen, at der er brug for at se på, hvordan vores byer skal kunne klare klimaændringerne. Arkitema Architects har derfor udviklet et nyt spil, der inddrager byens borgere i arbejdet med at udvikle København til en skybrudssikker by.
Arkitemas nye brætspil er ikke kun for sjov. København og andre danske byer skal i de kommende år gennem omfattende forandringer for at kunne klare de nedbørsmængder, der trækker ind over os med klimaforandringerne.

Arkitemas nye brætspil er ikke kun for sjov. København og andre danske byer skal i de kommende år gennem omfattende forandringer for at kunne klare de nedbørsmængder, der trækker ind over os med klimaforandringerne. Udviklingen er en oplagt lejlighed til at gentænke byens udformning og brug.

Københavns kommune er allerede langt fremme, når det gælder arbejdet med at skybrudssikre byen, og kommunens teknik- og miljøforvaltning har prøvet det nye spil i forbindelse med et skybrudssikringsprojekt på Carl Nielsens Allé på Østerbro. Her skal der i fremtiden kunne tilbageholdes 450 m3 vand, som dermed ikke overbelaster først kloakkerne og derefter kældre, boliginventar og el-installationer.

”Spillet gav mulighed for en grundig dialog om byrummets konkrete udformning. Det er vigtigt, når vi skal lave nye byplaner, der rækker langt ind i fremtiden. Det var en konstruktiv og oplysende dialog for alle parter”, fortæller Pia Widerholt Bentsen, der er projektleder i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Dyre og usunde oversvømmelser skal forhindres
Det nye byrum på Carl Nielsens Allé er et i rækken af skybrudsløsninger, der skal forhindre dyre og sundhedsskadelige oversvømmelser i byen. Skybruddet i København i juli 2011 førte for eksempel til 90.000 skader, der ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension kostede 6,2 milliarder at udbedre. Ud over den økonomiske belastning medfører oversvømmelser også sundhedsmæssige problemer som følge af for eksempel bakterieinfektioner og skimmelsvamp.

”Vi vælger at se en mulighed i den store udfordring med større vandmængder til at skabe nye spændende rum i samspil med borgerne. Spillet lægger op til dialog i en indledende fase i et byudviklingsprojekt på et plan, hvor alle kan være med”, fortæller Rikke Hedegaard Jeppesen, arkitekt hos Arkitema. Hun har udviklet spillet sammen med sine kolleger som en skitse til det fremtidige arbejde med klimatilpasning.

Det nye spil fra Arkitema Architects kan for eksempel bruges på borgermøder, hvor interesserede borgere kan spille med og prøve at kombinere deres ønsker til byens udformning med de teknisk nødvendige prioriteringer.

Flere nyheder

De danske huspriser er de seneste to måneder ikke set højere siden 2010. Men der er ikke mange huse at købe på... Læs mere!

Udbuddet af møbler, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er stærkt stigende. Læs mere!

Sommerferien er overstået og snart begynder rekordmange unge på en videregående uddannelse. Læs mere!

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A... Læs mere!

Bæredygtighed er andet og mere end et modefænomen i byggeriet af nye boliger. Læs mere!

På renoveringen af Lundevænget i København gav mødet med det murede byggeri så store udfordringer, at samarbej... Læs mere!

Bæredygtighed er mere aktuelt, end nogensinde før. På Folkemødet, som løb af stablen i sidste uge, var verdens... Læs mere!

Helt ren luft i køkken og bolig med Thermex Le Mans II emfang og Plasmex filter-teknologi. Læs mere!

Prisstigningerne på ejerlejligheder har længe trukket fra prisstigningerne på villaer og rækkehuse, men i 2018... Læs mere!

Få ekstra rum med nye kvalitetsløsninger til gæster, hønsehold og alle redskaberne. Læs mere!