EU-Kommissionens godkendelse af en række støtteordninger for solcelleanlæg, husstandsmøller og andre VE-teknologier udløber ved årsskiftet. For at undgå, at der udbetales ulovlig statsstøtte, sættes sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte fra ordningerne midlertidigt i bero pr. 1. januar 2017.

EU-Kommissionens godkendelse af en række støtteordninger for solcelleanlæg, husstandsmøller og andre VE-teknologier udløber ved årsskiftet. For at undgå, at der udbetales ulovlig statsstøtte, sættes sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte fra ordningerne midlertidigt i bero pr. 1. januar 2017.
Lovforslaget berører ejere, som ønsker støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-teknologier, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg samt små biomasse­anlæg op til og med 6 kW.

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i dag fremsat et lovforslag, som betyder, at sagsbehandlingen af visse støtteordninger for vedvarende energi kan blive sat midlertidigt i bero efter den 31. december 2016. Ejere af anlæg, der er nettilsluttet inden udgangen af 2016, og som modtager støtte, vil ikke blive berørt af lovforslaget. Det samme gælder anlæg, der er omfattet af nettoafregningsordningen.

Lovforslaget berører ejere, som ønsker støtte til solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-teknologier, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg samt små biomasse­anlæg op til og med 6 kW.

Ejere af et af ovennævnte anlæg, der vil have sikkerhed for at komme i betragtning til pristillæg, skal senest den 31. december 2016 have nettilsluttet anlægget og have modtaget en godkendelse af pristillæg fra Energinet.dk. Anlæg, der nettilsluttes efter 31. december 2016, vil skulle afvente Europa-Kommissionens fornyede behandling af statsstøtteordningerne.

Energistyrelsen vil snarest muligt lægge yderligere information ud på www.ens.dk, der præciserer, hvilke anlæg, der berøres af ændringerne. Energinet.dk vil ligeledes lægge yderligere information ud på deres hjemmeside om sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger i lyset af lovforslaget.

Kommissionens godkendelse udløber ved årsskiftet
Europa-Kommissionen har kun statsstøttegodkendt støtteordningerne til disse anlæg frem til udgangen af 2016. For at undgå udbetaling af ulovlig statsstøtte er det derfor nødvendigt at sætte ordningerne midlertidigt i bero, indtil der er opnået en ny godkendelse fra Europa-Kommissionen.

Energistyrelsen vil søge at få Europa-Kommissionens godkendelse til, at disse støtteordninger og overgangsregler også gælder efter 2016.

Flere nyheder

De danske huspriser er de seneste to måneder ikke set højere siden 2010. Men der er ikke mange huse at købe på... Læs mere!

Udbuddet af møbler, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er stærkt stigende. Læs mere!

Sommerferien er overstået og snart begynder rekordmange unge på en videregående uddannelse. Læs mere!

Landets første borgerenergifællesskab blev stiftet den 18. august 2020 under navnet Energifællesskab Avedøre A... Læs mere!

Bæredygtighed er andet og mere end et modefænomen i byggeriet af nye boliger. Læs mere!

På renoveringen af Lundevænget i København gav mødet med det murede byggeri så store udfordringer, at samarbej... Læs mere!

Bæredygtighed er mere aktuelt, end nogensinde før. På Folkemødet, som løb af stablen i sidste uge, var verdens... Læs mere!

Helt ren luft i køkken og bolig med Thermex Le Mans II emfang og Plasmex filter-teknologi. Læs mere!

Prisstigningerne på ejerlejligheder har længe trukket fra prisstigningerne på villaer og rækkehuse, men i 2018... Læs mere!

Få ekstra rum med nye kvalitetsløsninger til gæster, hønsehold og alle redskaberne. Læs mere!