En delegation fra Aarhus Vand rejser i næste uge til byen Udaipur i den indiske delstat Rajasthan som led i en promovering af danske vandteknologiløsninger.

En delegation fra Aarhus Vand rejser i næste uge til byen Udaipur i den indiske delstat Rajasthan som led i en promovering af danske vandteknologiløsninger.
Indien, som snart har flere indbyggere end Kina, er et af de lande i verden, der har størst mangel på drikkevand, og landet lider under dårlige sanitetsforhold.

I Aarhus Vand er tabet af vand fra vandboring til forbruger blandt det laveste i verden. Tabet er på under 6 procent, mens vandtabet i Indien er enormt, og i mange områder er der derfor katastrofal mangel på rent drikkevand. Samtidigt lider landet under dårlige sanitetsforhold, og i Udaipur renses kun 30 procent af byens spildevand. Også her kan Indien lære af Aarhus, hvor al spildevand renses, inden det ledes ud i søer, åer og hav. Og hvor renseanlæggene oven i købet producerer energi af spildevandet, som sendes ud til forbrugerne i form af grøn el og varme.

Derfor tager tre medarbejdere fra Aarhus Vand i næste uge til Udaipur for at mødes med blandt andre indiske byplanlæggere og udviklere inden for vandområdet. Formålet er at promovere en række vandteknologiske løsninger, som Aarhus Vand har udviklet i samarbejde med virksomheder som Grundfos, Danfoss og AVK, og som har bragt Aarhus i front på verdensplan inden for vandområdet. Det er løsninger, som blandt andet kan hjælpe Udaipur med at få skabt en stabil vandforsyning, hvor der er vand alle timer i døgnet og alle ugens dage. I dag er der kun tryk på drikkevandssystemet få timer dagligt, og visse steder ikke engang dagligt. Derudover kan de danske løsninger hjælpe med udvikling af effektive renseanlæg, så det i fremtiden bliver muligt at rense al spildevand og samtidigt producere energi baseret på de ressourcer, som spildevandet indeholder.

Aarhus Vands deltagelse er et led i en 4-årig samarbejdsaftale mellem Aarhus og Udaipur på myndighedsniveau, som Aarhus Kommune er ansvarlig for. Samarbejdsaftalen skal være med til at forbedre relationerne mellem Indien og Danmark og skabe forbedringer på vandområdet i Udaipur. Derudover understøtter samarbejdet den danske vandsektors eksportmuligheder i Indien gennem øget samhandel. Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og vandsektorens brancheorganisation DANVA anslår i Vandvision 2025, at der er et globalt potentiale til at fordoble eksporten af den dansk vandteknologi fra 15 til 30 mia. kr. og skabe 4.000 nye arbejdspladser frem mod 2025. Det er Udenrigsministeriet, som finansierer samarbejdet gennem udviklingsmidler.

Fagchef i Aarhus Vand Flemming Fogh Pedersen siger om baggrunden for Aarhus Vands deltagelse:

”Vi har i Aarhus Vand stor erfaring og viden om sikker vandforsyning og effektiv spildevandsrensning, og denne knowhow bringer vi ind i samarbejdet. Man kan sige, at vi er videnspartner og en slags ambassadør for danske vandteknologiske løsninger i Indien. Vi får vores udgifter til deltagelse i samarbejdet dækket af Udenrigsministeriet, og det er den danske ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, som har peget på os og Aarhus Kommune som partnere i myndighedsarbejdet. Rollen som ’vandambassadør’ har vi også med succes påtaget os i USA gennem Water Technology Alliance. Det er med til at udvikle Aarhus Vand som virksomhed, at vi udover at levere rent drikkevand, rense spildevand og udføre klimatilpasning i Aarhus, skaber øget vækst ved at påtage os internationale opgaver, som vi har fuld finansiering til. Det er også vigtigt for os at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtighed, og her kan vi sammen med vores samarbejdspartnere gøre en forskel i Indien i forhold til at sikre rent vand og sanitet til alle.”

Delegationen fra Aarhus Vand er i forbindelse med besøget inviteret til at fortælle om dansk vandteknologi på erhvervstopmødet ”Vibrant Gujarat Summit” d. 17. – 20. januar, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og den indiske statsminister Narendra Modi deltager.

Flere nyheder

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien f... Læs mere!

Covid-19-pandemien har sat turbo på den digitale forbrugeradfærd og en digitalisering af branchen, der ellers ... Læs mere!

Lønmodtagere, der også driver selvstændig virksomhed, må se langt efter hjælp i den forlængelse af hjælpepakke... Læs mere!

Aftalen om forlængelse af hjælpepakker rummer ikke støtte for en stor del af de virksomheder, som fortsat blød... Læs mere!

PropTech Denmark har indgået samarbejde med landets største realkreditinstitut. Totalkredit træder ind i besty... Læs mere!

For at hjælpe kunderne endnu mere effektivt med deres leadgenerering har Serio Verify ansat to kvantefysikere. Læs mere!

Aalborg Portland udskifter to udtjente skibe med tre spritnye, specialbyggede fragtskibe. Læs mere!

Nyudnævnte adm. direktør for PropTech Denmark-netværket, Nadim Stub, skal især styrke innovationen og brugen a... Læs mere!

Det er 30 år siden Kirsten og Jesper Rungholm lettede med deres første fly. I dag råder de over 22 fly og har ... Læs mere!

2018 bragte historisk høj omsætning til Small Danish Hotels. Online oprustning og nye kundefordele har holdt d... Læs mere!