Automatisering og strømligning af processer i finansfunktioner som fx Robotic Process Automation (RPA) skaber reel effektivitet og bidrager direkte til forretningens værdiskabelse, men kræver en større indsats end forventet. Det viser en global rapport fra PwC. Det er dog en tidskrævende proces og kræver en højere indsats end forventet, at implementere RPA, ligesom der er stor mangel på specialister, fastslår en dansk rapport.

Automatisering og strømligning af processer i finansfunktioner som fx Robotic Process Automation (RPA) skaber reel effektivitet og bidrager direkte til forretningens værdiskabelse, men kræver en større indsats end forventet. Det viser en global rapport fra PwC. Det er dog en tidskrævende proces og kræver en højere indsats end forventet, at implementere RPA, ligesom der er stor mangel på specialister, fastslår en dansk rapport.
Jeppe Larsen, partner i PwC

PwC’s nye globale benchmarking-rapport om finansfunktionen stiller skarpt på omkostningerne og effektiviteten i finansfunktionen samt transformationen, som denne står overfor. Rapporten med svar fra flere end 600 virksomheder giver et omfattende indblik i, hvad der adskiller de førende finansfunktioner fra de øvrige og viser bl.a., at førende finansfunktioner opererer med op til 36 % lavere omkostninger end medianen.

Det er primært et større fokus på implementering og brug af automatisering, der driver de lave finansomkostninger, samt konsolidering af aktiviteter i eksempelvis outsourcing og shared-service centre.

”En øget tilgængelighed af teknologier som RPA kan i fremtiden bidrage væsentligt til at mindske udgifterne til finans, så endnu flere finansfunktioner kan levere mere værdi for færre omkostninger,” fortæller Jeppe Larsen, partner i PwC.

Ud over omkostningsbesparelserne viser rapporten også, at automatisering igennem teknologiske redskaber kan muliggøre, at hele 40 % af finansfunktionens indsats rettes mod mere værdiskabende aktiviteter.

”Undersøgelsen viser med andre ord, at der med automatiseringen frigives ressourcer, der i stedet kan geninvesteres i forretningsunderstøttende og værdiskabende aktiviteter,” fortæller Jeppe Larsen.

Svært at overholde tidsrammen

En ny dansk rapport fra PwC om samme emne ”Succesfuld implementering af RPA tager tid” omfatter en række kvalitative interviews med 18 af de største virksomheder i Danmark. Den danske rapport fastslår, at netop tidsperioden for implementeringen RPA i virksomheder ofte ender med at blive længere end forventet.

”RPA-teknologien er ikke plug&play, men virksomhederne opnår på sigt det forventede udbytte. Dog tager det ofte længere tid end forventet, og teknologien rejser en række vigtige compliance spørgsmål. For at realisere det fulde potentiale af RPA-teknologien er det derfor nødvendigt at gennemføre en prioriteret indsats og være klar til at investere, hvad det kræver, herunder den processtandardisering, som også er nødvendig for RPA,” forklarer Jeppe Larsen.

Tendensen inden for RPA-implementeringer er, at virksomhederne starter blødt op med et mindre projekt i form af enten en proof of concept (PoC) eller en pilot. Det har dog været en tendens til at udvælge for komplicerede processer ved den første PoC eller pilot, ligesom hele sikkerhedsaspektet nøje skal overvejes. Som et resultat har opstartsprojekterne i flere tilfælde været mere tidskrævende end nødvendigt.

”Et stort antal af virksomhederne i undersøgelsen nævnte, at definering og afklaring omkring RPA-strategien er et af vigtigste punker for en succesfuld implementering af RPA. På trods af dette er der meget få virksomheder, der har en defineret og nedskrevet strategi for RPA-initiativet, eller en digitaliseringsstrategi for finans i det hele taget,” forklarer Jeppe Larsen, der klart anbefaler, at virksomhederne bliver mere skarpe på, hvad de ønsker at opnå med en RPA-implementering, inden de går i gang.

Medarbejdere med erfaring inden for RPA er i høj kurs blandt virksomhederne, da der endnu ikke er mange på markedet. Det er derfor sjældent, at virksomhederne har mulighed for eksternt at hente de rette profiler og kompetencer.
”På grund af den høje efterspørgsel på RPA-specialister kan det være svært at hente de ressourcer, man skal bruge ude i markedet. Vi anbefaler derfor, at man sammen med eksperter inden for området etablerer et effektivt og fokuseret træningsforløb for hver af de roller, der er behov for til RPA-enheden. På den måde vil man også hurtigt kunne oplære nye ressourcer i tilfælde af, at tidligere oplærte ressourcer forlader virksomheden,” slutter Jeppe Larsen.

Flere nyheder

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien f... Læs mere!

Covid-19-pandemien har sat turbo på den digitale forbrugeradfærd og en digitalisering af branchen, der ellers ... Læs mere!

Lønmodtagere, der også driver selvstændig virksomhed, må se langt efter hjælp i den forlængelse af hjælpepakke... Læs mere!

Aftalen om forlængelse af hjælpepakker rummer ikke støtte for en stor del af de virksomheder, som fortsat blød... Læs mere!

PropTech Denmark har indgået samarbejde med landets største realkreditinstitut. Totalkredit træder ind i besty... Læs mere!

For at hjælpe kunderne endnu mere effektivt med deres leadgenerering har Serio Verify ansat to kvantefysikere. Læs mere!

Aalborg Portland udskifter to udtjente skibe med tre spritnye, specialbyggede fragtskibe. Læs mere!

Nyudnævnte adm. direktør for PropTech Denmark-netværket, Nadim Stub, skal især styrke innovationen og brugen a... Læs mere!

Det er 30 år siden Kirsten og Jesper Rungholm lettede med deres første fly. I dag råder de over 22 fly og har ... Læs mere!

2018 bragte historisk høj omsætning til Small Danish Hotels. Online oprustning og nye kundefordele har holdt d... Læs mere!