Totalbanken realiserer et overskud på 13,9 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter egenkapitalen med 8,9 pct. p.a. Basisindtjeningen falder, men forventningerne til hele året fastholdes. Nedskrivninger på udlån reduceres med 24 pct. Fortsat tilfredsstillende tilgang af nye kunder.

Totalbanken realiserer et overskud på 13,9 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter egenkapitalen med 8,9 pct. p.a. Basisindtjeningen falder, men forventningerne til hele året fastholdes. Nedskrivninger på udlån reduceres med 24 pct. Fortsat tilfredsstillende tilgang af nye kunder.
Forventningerne til 2016 fastholdes For 2016 forventer bankens ledelse en basisindtjening i niveauet 48-52 mio. kr. Denne forventning fastholdes uændret.

Totalbanken har netop offentliggjort sit regnskab for første halvår 2016.

- Overordnet set har 1. halvår 2016 udviklet sig, som vi har forventet, lyder det fra bankdirektør Ivan Sløk. I 1. halvår har vi oplevet et fortsat relativt lavt aktivitetsniveau, som er påvirket af lav investeringslyst hos private husstande, der er tilbageholdende med lånefinansieret forbrug. Vi finder det derfor acceptabelt, at vi formår at fastholde bruttoudlånet. Vores forventninger til hele 2016 bygger på, at det lave renteniveau kombineret med lav inflation og øget beskæftigelse fører til et højere økonomisk aktivitetsniveau, som udmøntes i en vis bedring i boligmarkedet og en let øget investeringslyst hos virksomheder, fortsætter Ivan Sløk.

Et spejl af branchen - Jeg vurderer, at vores regnskab vil vise sig at være et spejl af branchen: mindre fald i basisindtjening herunder gebyrindtjening og faldende nedskrivninger. Bankens nedskrivninger er f.eks. faldet med 24 pct. sammenlignet med 1. halvår 2015, men særligt den fortsatte krise i landbruget betyder, at niveauet for nedskrivninger stadig er i overkanten, udtaler Ivan Sløk.

Bankens bestyrelse udtrykker tilfredshed med resultatet, der er skabt i et halvår med vanskelige markedsvilkår. Det er bestyrelsens forventning, at banken med en aktuel solvensoverdækning på 5,8 procentpoint kan sætte øget fokus på at løfte udlånet og tiltrække flere nye kunder.

Digital satsning - Vi oplever pæn tilgang af nye kunder. Det bekræfter os i, at der er efterspørgsel efter vores måde at drive bank på. Hos os sikres kunderne det bedste af to verdener – dels en personlig rådgiver, der er til at få fat i, og dels mange muligheder for at håndtere egne bankforretninger digitalt, fortæller Ivan Sløk. Vi investerer i fremtiden og har i 1. halvår haft særlig fokus på det digitale område, hvor vi har lanceret mange nye muligheder i vores Netbank og Mobilbank. De seneste tiltag betyder f.eks., at kunder i Totalbanken nu selv kan oprette lån og konti, ansøge om lån, kreditter og ydelsesudsættelse, og dokumenter underskrives naturligvis også digitalt. Selv om vi er en mindre spiller i markedet, kan jeg med en vis tilfredshed konstatere, at vi er i stand til at være med helt i front blandt de mest digitale danske banker. Jeg er derfor overbevist om, at væksten på kundesiden, vil fortsætte i de kommende år godt understøttet af flere sådanne tiltag.

Forventningerne til 2016 fastholdes For 2016 forventer bankens ledelse en basisindtjening i niveauet 48-52 mio. kr. Denne forventning fastholdes uændret.

Nøgletal
• Resultat efter skat på 13,9 mio. kr. mod 13,8 mio. kr. i 1. halvår 2015
• Udlån på 1.397 mio. kr. mod 1.417 mio. kr. ved udgangen af 2015
• Indlån på 2.155 mio. kr. mod 2.128 mio. kr. ved udgangen af 2015
• Nedskrivninger på 14,1 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. i 1. halvår 2015

Flere nyheder

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien f... Læs mere!

Covid-19-pandemien har sat turbo på den digitale forbrugeradfærd og en digitalisering af branchen, der ellers ... Læs mere!

Lønmodtagere, der også driver selvstændig virksomhed, må se langt efter hjælp i den forlængelse af hjælpepakke... Læs mere!

Aftalen om forlængelse af hjælpepakker rummer ikke støtte for en stor del af de virksomheder, som fortsat blød... Læs mere!

PropTech Denmark har indgået samarbejde med landets største realkreditinstitut. Totalkredit træder ind i besty... Læs mere!

For at hjælpe kunderne endnu mere effektivt med deres leadgenerering har Serio Verify ansat to kvantefysikere. Læs mere!

Aalborg Portland udskifter to udtjente skibe med tre spritnye, specialbyggede fragtskibe. Læs mere!

Nyudnævnte adm. direktør for PropTech Denmark-netværket, Nadim Stub, skal især styrke innovationen og brugen a... Læs mere!

Det er 30 år siden Kirsten og Jesper Rungholm lettede med deres første fly. I dag råder de over 22 fly og har ... Læs mere!

2018 bragte historisk høj omsætning til Small Danish Hotels. Online oprustning og nye kundefordele har holdt d... Læs mere!