Henover sommeren i år oplevede Europa på første hånd, hvordan klimaændringerne er årsag til et markant skifte i de kendte nedbørsmønstre. I takt med den globale opvarmning ophobes mere fugt i atmosfæren, og nedbøren bliver mere intens.

Henover sommeren i år oplevede Europa på første hånd, hvordan klimaændringerne er årsag til et markant skifte i de kendte nedbørsmønstre. I takt med den globale opvarmning ophobes mere fugt i atmosfæren, og nedbøren bliver mere intens.
”At oversvømmelser er et alvorligt fælles problem er ganske tydeligt, når man følger forsommerens mediedækninger fra hele Europa. Wavin kan ikke stoppe regnen, men vi kan tilbyde løsninger, der lokalt kan forebygge og afhjælpe de store vandmassers ophobning. Wavin’s infiltrationsanlæg er bygget til at håndtere de pludselige mængder nedbør og kontrollere en langsom udledning og fordeling til den omkringliggende undergrund”, siger Administrerende direktør Per Dollerup Mikkelsen fra Wavin.

Mens de rystende billeder fra især Østrig, Tyskland og Frankrig løb hen over skærmen, måtte hele Europa spørge sig selv, hvordan man i fremtiden kan undgå de massive ødelæggelser og menneskelige omkostninger, der oftere end før følger i kølvandet af de mange skybrud.

Bekymringen er ikke nyligt opstået på baggrund af de seneste års udvikling. Gennem en lang årrække har plastrørsindustrien arbejdet intenst på at udvikle regnvandssystemer, der kan aflaste de eksisterende rørsystemer og afhjælpe de oversvømmelser, der er følger af de voldsomme skybrud.

Wavin har i mange år arbejdet sammen med både politikere og rådgivere på lokale plan om at skabe byplanlægning, der i renoverings- og nybyggeriprojekter inkluderer en aflastning af det eksisterende rørsystem. Herunder også udvikling af nye løsninger, der leder vandmasserne ud i undergrunden frem for i kloakken. Wavin var først på verdensmarkedet med et fleksibelt infiltrationssystem og bliver derfor i dag - allerede i projekteringsfasen - brugt som samarbejdspartner med erfaring og ekspertise inden for forsinkelse og nedsivning af regnvand.

”At oversvømmelser er et alvorligt fælles problem er ganske tydeligt, når man følger forsommerens mediedækninger fra hele Europa. Wavin kan ikke stoppe regnen, men vi kan tilbyde løsninger, der lokalt kan forebygge og afhjælpe de store vandmassers ophobning. Wavin’s infiltrationsanlæg er bygget til at håndtere de pludselige mængder nedbør og kontrollere en langsom udledning og fordeling til den omkringliggende undergrund”, siger Administrerende direktør Per Dollerup Mikkelsen fra Wavin.

Det kræver samarbejde
Wavin’s direktør understreger vigtigheden i, at det er et fælles ansvar og en fælles opgave for både myndigheder og branchen at udtænke modeller og udvikle produkter, der er gode nok til at modstå nutidens og fremtidens vandcirkulationer.

”Vi kan som producent langt hen ad vejen udtænke solide og fremtidssikrede løsninger, men det må og skal altid være i dialog med myndighederne, der jo sidder med den store viden om de infrastrukturelle forhold. Med en konstruktiv dialog om de bedst mulige løsninger kan vi udnytte den viden og de kompetencer, vi hver især besidder. Det er vigtigt, at vi holder fast i at bruge hinanden, hvis vi skal frem til holdbare løsninger”, siger Per Dollerup Mikkelsen, der ikke underkender de kæmpestore udfordringer, der ligger forude.

Wavin’s løsningsprogram dækker alt fra grønne områder uden trafiklast til trafikerede bymiljøer samt områder med højt grundvandsspejl. Enhederne er fleksible, modulære og nemme at rense og inspicere. På baggrund af idéerne om bæredygtighed, effektiv reduktion af skader på bygninger og miljø samt minimering af de klimamæssige trusler mod befolkning og sundhed har Wavin udviklet et produktprogram, der kan være med til at afhjælpe konsekvenserne af en markant global udfordring.

Flere nyheder

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien f... Læs mere!

Covid-19-pandemien har sat turbo på den digitale forbrugeradfærd og en digitalisering af branchen, der ellers ... Læs mere!

Lønmodtagere, der også driver selvstændig virksomhed, må se langt efter hjælp i den forlængelse af hjælpepakke... Læs mere!

Aftalen om forlængelse af hjælpepakker rummer ikke støtte for en stor del af de virksomheder, som fortsat blød... Læs mere!

PropTech Denmark har indgået samarbejde med landets største realkreditinstitut. Totalkredit træder ind i besty... Læs mere!

For at hjælpe kunderne endnu mere effektivt med deres leadgenerering har Serio Verify ansat to kvantefysikere. Læs mere!

Aalborg Portland udskifter to udtjente skibe med tre spritnye, specialbyggede fragtskibe. Læs mere!

Nyudnævnte adm. direktør for PropTech Denmark-netværket, Nadim Stub, skal især styrke innovationen og brugen a... Læs mere!

Det er 30 år siden Kirsten og Jesper Rungholm lettede med deres første fly. I dag råder de over 22 fly og har ... Læs mere!

2018 bragte historisk høj omsætning til Small Danish Hotels. Online oprustning og nye kundefordele har holdt d... Læs mere!