Den adm. direktør for Skjern Bank Per Munck, betegner det som en god dag for banken, som netop har fremlagt et rekord årsregnskab for 2016.

Den adm. direktør for Skjern Bank Per Munck, betegner det som en god dag for banken, som netop har fremlagt et rekord årsregnskab for 2016.
2016 blev det bedste år i Skjern Banks historie, det er hovedkonklusionen i bankens årsregnskab. Adm. direktør i Skjern Bank, Per Munck kalder det en ”rigtig god dag” for banken.

Resultatet er det bedste i bankens 110 årige historie, og viser et resultat for skat på 104,7 millioner kroner, og et historisk højt basisresultat på 127,7 millioner kroner. Nedskrivningerne er nedbragt med 43,3 % til 36,2 millioner kroner. Det flotte resultat skyldes i høj grad øget aktivitet hos eksisterende kunder og stor tilgang af nye kunder.

2016 blev det bedste år i Skjern Banks historie, det er hovedkonklusionen i bankens årsregnskab. Adm. direktør i Skjern Bank, Per Munck kalder det en ”rigtig god dag” for banken.

”Jeg har altid drømt om, at vi kunne præsentere et overskud på over 100 millioner kroner, og det gjorde vi i 2016. Hovedårsagen til at det er gået så godt i det forgangne år er, at vi har oplevet en øget aktivitet fra nye og gamle kunder. Udover at have tiltrukket en lang række nye kunder fra både mindre og ikke mindst større konkurrenter, har vores eksisterende kunder valgt at lægge yderligere forretninger hos os. Eksempelvis i form af boligfinansiering, pensionsordninger og vores profilinvesteringsordninger . Det flotte resultat er således skabt på ganske almindelig ordinær bankdrift,” siger Per Munck.

Årets resultat før skat er 104,7 millioner kroner mod 51,0 millioner kroner i 2015. Indtjeningsevnen, defineret som basisresultatet, er med 127,7 millioner kroner, det absolut højeste i bankens historie til trods for en intens konkurrence i den finansielle sektor. Udlånsvolumen er forøget med 176,3 millioner kroner eller 5,0 % til 3,7 milliarder kroner. Indlånene er tilsvarende forøget med 388 millioner kroner eller 8,7 % til 4,9 milliarder kroner, svarende til en indlånsoverdækning på 1.183 millioner kroner. Kapitalgrundlaget er i løbet af 2016 styrket betydeligt, således at der ved årets udgang var en solid overdækning på 6,1 %-point, fratrækkes kapitalbevaringsbufferen er overdækningen 5,5 %-point. I 2016 er antallet af kunder steget med 7,1 %.

”Vi måler løbende på kundernes tilfredshed med vores ydelser, og hos både nye og eksisterende kunder scorer vi meget højt. Tilbagemeldingerne lyder, at vores kunder rigtig godt kan lide den måde vi driver bank på. Vi har f.eks. som mål, at tilbyde vores kunder stor tilgængelighed, blandt andet ved, at de kan ringe direkte til deres personlige rådgiver. Rådgiverne står til rådighed for et kundemøde fra kl. 8.00 til kl. 20.00 alle hverdage. Møderne kan enten være fysiske, hos kunden eller i banken, eller de kan foregå som onlinemøder, via den nyeste teknologi, ” udtaler Per Munck.

Skjern Bank lå, som så mange andre danske banker under for de udfordringer, som finanskrisen skabte, men Per Munck er ikke bange for at sige, at banken nu for alvor har lagt afstand til krisen, og han glæder sig over, at modvind nu er afløst af medvind.

”Vores 132 medarbejdere har alle været med til at gøre en forskel. Det afspejler sig på den måde, at det er alle vores afdelinger, der oplever fremgang. Jeg er utrolig stolt, når jeg dagligt hører medarbejdere referere kundehistorier, der viser, at banken gør en forskel,” udtaler Per Munck.

Ud fra bankens analyser og statistikker, kan vi konstatere, at otte ud af ti nye kunder vælger Skjern Bank som følge af en henvisning fra en bestående kunde eller fordi de kender en af bankens medarbejdere.

”Det er meget værdifuldt for os, med så loyale kunderelationer – og det er et tydeligt bevis på, at vores kerneværdier om nærvær, individuelle løsninger og handlekraft virker,” siger han.

I 2016 er nedskrivningerne nedbragt med 43,3 procent, dog er den ifølge Per Munck fortsat på et højt niveau.

”Nedskrivningerne i disse år er især forbundet med udviklingen i landbruget, et erhverv, som har haft vanskelige forhold i de seneste år. Bankens eksponering i landbruget er i dag på et fornuftigt niveau, som harmonerer med ledelsens målsætninger. Jeg håber på, at de forbedrede vilkår vi begynder at se inden for landbrugserhvervet må fortsætte”, siger han.

2017 er begyndt rigtigt godt, hvorfor Per Munck spår om, at det nye år også bliver et særdeles godt år for Skjern Bank.

”De gode takter vi oplevede i 2016 er fortsat ind i 2017. Her i begyndelsen af det nye år, har vi oplevet et fortsat højt aktivitetsniveau. På trods af, at vi i øjeblikket befinder os i et lavrentemiljø, forventer jeg, at vi i 2017 kan fastholde og muligvis endda styrke vores basisindtjening, så det kommer til at ligge i intervallet 120 – 130 millioner kroner,” slutter han.

Flere nyheder

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien f... Læs mere!

Covid-19-pandemien har sat turbo på den digitale forbrugeradfærd og en digitalisering af branchen, der ellers ... Læs mere!

Lønmodtagere, der også driver selvstændig virksomhed, må se langt efter hjælp i den forlængelse af hjælpepakke... Læs mere!

Aftalen om forlængelse af hjælpepakker rummer ikke støtte for en stor del af de virksomheder, som fortsat blød... Læs mere!

PropTech Denmark har indgået samarbejde med landets største realkreditinstitut. Totalkredit træder ind i besty... Læs mere!

For at hjælpe kunderne endnu mere effektivt med deres leadgenerering har Serio Verify ansat to kvantefysikere. Læs mere!

Aalborg Portland udskifter to udtjente skibe med tre spritnye, specialbyggede fragtskibe. Læs mere!

Nyudnævnte adm. direktør for PropTech Denmark-netværket, Nadim Stub, skal især styrke innovationen og brugen a... Læs mere!

Det er 30 år siden Kirsten og Jesper Rungholm lettede med deres første fly. I dag råder de over 22 fly og har ... Læs mere!

2018 bragte historisk høj omsætning til Small Danish Hotels. Online oprustning og nye kundefordele har holdt d... Læs mere!