For anden gang i 2017 sænker Eniigs netselskab sine tariffer og samtidig offentliggør energikoncernen det nye navn til netselskabet, som nu hedder N1.

For anden gang i 2017 sænker Eniigs netselskab sine tariffer og samtidig offentliggør energikoncernen det nye navn til netselskabet, som nu hedder N1.
Eniig skifter navn og sænker priserne.

Den samlede betaling for transport af el i nettet for Eniigs andelshavere er i år reduceret med det, der svarer til 135 millioner kr. om året. Det er økonomiske gevinster i form af effektiviseringer og stordriftsfordele i kølvandet på sidste års fusion mellem EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning, som kommer andelshaverne til gode. Pr. 1. januar blev netabonnementer og nettariffer sænket med 59 mio. kr., og det har det midt- og nordjyske energiselskab nu fulgt op med en sænkning på yderligere 76 mio. kr. pr. 1. oktober.

Med sænkningen pr. 1. oktober er alle nettariffer og netabonnementer blevet harmoniseret i de to fusionerede forsyningsområder, så prisen for transport af el er ens i hele området.

- Da vi fusionerede var det blandt andet med en klar målsætning om fortsat at kunne sikre vores andelshavere en solid og effektiv energiforsyning. Vi har fokus på høj leveringssikkerhed og effektiv drift, og det er meget tilfredsstillende, at vi også kan levere flotte økonomiske resultater til gavn for andelshaverne uden at gå på kompromis med den høje leveringssikkerhed, udtaler Jan Østergaard Jensen, som er direktør i Eniig Forsyning.

Han kan samtidig løfte sløret for de fusionerede netselskabers nye navn. N1 hedder det, og det adskiller sig således tydeligt fra moderselskabet Eniig, hvilket er et ufravigeligt krav fra myndighederne. Det skal sikre, at kunderne kan se tydelig forskel på netselskaberne, som agerer på monopolområdet og kommercielle elhandelsselskaber, som leverer strøm til kunderne i fri konkurrence.

- Vi har med valget af N1 fået et godt navn. Det er enkelt og sigende for vores netselskab, og det har potentialet til at blive et stærkt brand blandt netkunderne, fortæller Jan Østergaard Jensen.

Netselskabet N1 har allerede taget det nye navn og logo i brug, blandt andet på selskabets hjemmeside.

- I henhold til lovgivningen skal alt omkring navneskiftet være på plads senest den 1. juli 2018, så det er vores naturlige bagkant. På det tidspunkt skal alle køretøjer, der arbejder for N1, være monteret med de rigtige skilte, arbejdstøj skal være udskiftet, skilte på hovedtransformerstationer skal være udskiftet og så videre. Vi har dog valgt at vente med at skifte skilte på en del af vores anlæg – for eksempel på vores flere end 12.000 netstationer - da det vil blive særdeles bekosteligt. Her vil det nye navn komme på, når anlæggene på et tidspunkt skal udskiftes, og det vil ske løbende, forklarer Jan Østergaard Jensen.

Eniig er et andelsselskab og er dermed ejet af sine 383.000 midt- og nordjyske elforsyningskunder. Eniigs netselskab hedder nu N1 og har en kerneydelse, som består af etablering, drift og vedligeholdelse af forsyningsområdets elforsyning. Eniig opererer desuden indenfor kommercielle forretningsområder som fiberbredbånd, el- og gashandel samt energirådgivning.

Flere nyheder

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien f... Læs mere!

Covid-19-pandemien har sat turbo på den digitale forbrugeradfærd og en digitalisering af branchen, der ellers ... Læs mere!

Lønmodtagere, der også driver selvstændig virksomhed, må se langt efter hjælp i den forlængelse af hjælpepakke... Læs mere!

Aftalen om forlængelse af hjælpepakker rummer ikke støtte for en stor del af de virksomheder, som fortsat blød... Læs mere!

PropTech Denmark har indgået samarbejde med landets største realkreditinstitut. Totalkredit træder ind i besty... Læs mere!

For at hjælpe kunderne endnu mere effektivt med deres leadgenerering har Serio Verify ansat to kvantefysikere. Læs mere!

Aalborg Portland udskifter to udtjente skibe med tre spritnye, specialbyggede fragtskibe. Læs mere!

Nyudnævnte adm. direktør for PropTech Denmark-netværket, Nadim Stub, skal især styrke innovationen og brugen a... Læs mere!

Det er 30 år siden Kirsten og Jesper Rungholm lettede med deres første fly. I dag råder de over 22 fly og har ... Læs mere!

2018 bragte historisk høj omsætning til Small Danish Hotels. Online oprustning og nye kundefordele har holdt d... Læs mere!