Ligesom i mange andre brancher stiger miljøkravene også inden for marine-industrien. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt besøgte sammen med Kertemindes borgmester Hans Luunbjerg Caverions marineafdeling på Lindø, der arbejder med energiløsninger til skibe rundt om i verden. Politikerbesøget demonstrerede også stort potentiale til energioptimering af bygninger og boliger.

Ligesom i mange andre brancher stiger miljøkravene også inden for marine-industrien. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt besøgte sammen med Kertemindes borgmester Hans Luunbjerg Caverions marineafdeling på Lindø, der arbejder med energiløsninger til skibe rundt om i verden. Politikerbesøget demonstrerede også stort potentiale til energioptimering af bygninger og boliger.
Per Koopmann fra Caverion Marine sammen med Kertemindes borgmester Hans Luunbjerg (V) og Caverions adm. direktør Michael Højgaard sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) under besøget på Lindø.

I USA stiller de lokale myndigheder i Californien en række krav til de fartøjer, der lægger til kaj. Eksempelvis skal fartøjerne forsynes med strøm fra land, så de ikke forurener i havnene med deres egne dieseldrevne generatorer.

For at imødekomme dette krav har teknikentreprenøren Caverions Marine-afdeling på Lindø blandt andet designet en innovativ løsning, der leverer landstrøm til de fartøjer, der ligger til kaj i Californien. Indtil videre har afdelingen leveret 50 installationer, herunder containere med blandt andet mellemspændingsfelter samt kabeltromle med højspændingskabler for forbindelse til land, designet specifikt til kundens behov.

- Der bliver set meget strengt på skibenes miljøbelastning, og miljøkravene i hele verden bliver højere og højere. I dag har vi regler for udledning i dele af Europa, USA og Canada, og tilmed flere nye regler på vej i Asien. Loven i Californien er den hårdeste, og foreskriver i dag, at 50 % af de flåder, der ligger ved kaj i havne, skal være på landstrøm. I 2020 er det 80 %, fortæller afdelingsleder i Caverion Marine, Per Koopmann, som sammen med sit erfarne team har udviklet en fleksibel løsning til levering af landstrøm til skibe, der ligger i havn for slukkede motorer.

Afdelingen tæller omkring 100 ansatte, herunder en del rejsevante elektrikere og smede. Blandt kunderne er danske og udenlandske værfter, havne, handelsflåden samt offshore-vindindustrien. Afdelingen beskæftiger sig primært med elektrisk design, engineering, projekt- og servicearbejde samt reservedelssalg. Specielt på de store containerskibe, der kan rumme op mod 20.000 containere, hvor mange af disse containere er kølecontainere, er der store besparelser at hente ved at benytte Caverions landsstrømskoncept.

Grøn vækst, der gør en forskel

Transport- og bygningssektorerne ligger tungt på CO2 regnskabet, og udgør til sammen to tredjedele af Danmarks CO2-udledning.

- Når private virksomheder kan finde effektive energiløsninger, betyder det, at vi med dansk teknologi kan bidrage til at reducere verdens udledning af CO2 markant, uden at vi samtidig stækker vingerne på et vigtigt erhverv som søfart, der sejler 100 mia hjem til Danmark om året, siger Lars Christian Lilleholt.

Ministeren mener, at de private løsninger sammenholdt med en fremsynet lovgivning kan sikre, at vi i Danmark kan leve op til vores internationale ansvar, uden samtidig at skade de liberale erhverv:

- De muligheder og løsninger, jeg har hørt om i dag viser, at IMO’s indsats for at fastholde EU-målene for udledning af drivhusgasser inden for søfarten kan nås, siger Lars Christian Lilleholt.

Ministeren blev desuden oplyst om mulighederne ved Offentligt-Privat Samarbejde, hvor man gennem langsigtede driftskontrakter kan opnå stor indflydelse på offentlige bygningers energieffektivitet og samtidig bidrage til bedre indeklima i eksempelvis skoler, plejehjem, industribygninger og kontorer.

- I dag bruger bygninger kun 25% af den energi, de anvendte for 40 år siden, så potentialet for energibesparelser og driftsoptimering af bygningsmassen for erhvervslivet, den offentlige sektor og private forbrugere er enormt, hvis man anvender moderne teknologi i forbindelse med driften, siger adm. direktør Michael Højgaard fra Caverion Danmark A/S.

- Jeg er imponeret over de resultater, Caverion kan fremvise inden for både søfart og bygningsdrift, og det glæder mig, at de i forbindelse med flere statslige referenceprojekter har bidraget til, at også statens bygninger bidrager til indfrielse af klimamål, siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V).

Ministeren gav på mødet udtryk for, at han gerne vil forfølge mulighederne for at inddrage viden og erfaringer fra de private brancheaktører i arbejdet med energioptimering til både offentlige bygninger og private boliger og ejendomme.

Lokal beskæftigelse og uddannelse

Kertemindes borgmester Hans Luunbjerg (V) fik også positive oplevelser med sig tilbage til det kommunalpolitiske arbejde.

- Jeg er ærligt talt stolt over de løsninger, jeg har set i dag. Der er også beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige perspektiver her på Lindø, som jeg vil se nærmere på i forbindelse med det fortsatte arbejde for at skabe arbejdspladser på Fyn og i Kerteminde. Det er vigtigt, at vi konstant arbejder for at virksomheder trives og udvikler sig i Kerteminde Kommune. De private virksomheder er forudsætning for vækst og velstand på Nordfyn.

Det overordnede omdrejningspunkt for Caverion-koncernen er livscyklusløsninger til bygninger og industri. I Danmark har den store teknikoperatør flere end 1000 ansatte, der arbejder fra 11 servicecentre over hele landet. Omsætningen er på godt en milliard kroner. Tidligere var virksomheden kendt som ABB Electric og YIT, men skiftede i 2014 navn til Caverion. Koncernen er børsnoteret i Finland.

Flere nyheder

Historien om dansk lodseri går over 500 år tilbage og er en vigtig del af danmarkshistorien. Nu er historien f... Læs mere!

Covid-19-pandemien har sat turbo på den digitale forbrugeradfærd og en digitalisering af branchen, der ellers ... Læs mere!

Lønmodtagere, der også driver selvstændig virksomhed, må se langt efter hjælp i den forlængelse af hjælpepakke... Læs mere!

Aftalen om forlængelse af hjælpepakker rummer ikke støtte for en stor del af de virksomheder, som fortsat blød... Læs mere!

PropTech Denmark har indgået samarbejde med landets største realkreditinstitut. Totalkredit træder ind i besty... Læs mere!

For at hjælpe kunderne endnu mere effektivt med deres leadgenerering har Serio Verify ansat to kvantefysikere. Læs mere!

Aalborg Portland udskifter to udtjente skibe med tre spritnye, specialbyggede fragtskibe. Læs mere!

Nyudnævnte adm. direktør for PropTech Denmark-netværket, Nadim Stub, skal især styrke innovationen og brugen a... Læs mere!

Det er 30 år siden Kirsten og Jesper Rungholm lettede med deres første fly. I dag råder de over 22 fly og har ... Læs mere!

2018 bragte historisk høj omsætning til Small Danish Hotels. Online oprustning og nye kundefordele har holdt d... Læs mere!